İnşaat, Kanalizasyon ve Altyapı Hizmetlerinde 27 Yıldır Sektörün Lider Kuruluşuyuz.
Sesli Görüşme YapTeklif Al

Çevre Politikası ve Çevresel Sorumluluklar

Çevre Politikası

Özdoğan Grup, "Daha iyi bir iklime özen göstermek" kurumsal vizyonu uyarınca, ekolojik sorumluluk üstlenir ve kendisini çevrenin korunmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşıma adar.

Bu sadece tüm yasal hükümleri değil, gönüllü olarak taahhüt ettiği diğer tüm uyum yükümlülüklerini de dikkate alır.

Sürekli İyileştirme;

Özdoğan Grup, gerek altyapı gerekse önemli çevresel boyutlarını belirlemiş ve bu temelde çevresel performansını, çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için hedeflemiştir.

Kaynakları Koruma;

Alt yapı çalışmalarında karşılaştığı atık maddeleri ortadan kaldırması, alt yapı tesisatlarının bakım ve onarım aşamalarında çevre zararının önlenmesi, Özdoğan Grup için önemli bir meseledir. Sözleşmeli iş ortaklarımızı bu çabanın içine dâhil ediyoruz.

Sürdürülebilir ve Çevresel Gereklilikler;

Sürdürülebilirlik ve çevresel gereklilikleri iş süreçlerimize entegre ediyor, ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü boyunca ekolojik ayak izini iyileştiriyor ve ürün portföyümüzde yüksek verimli, pratik, teknolojik ve iş alanında zamandan tasarruf sağlayan ürünlerin payını artırıyoruz.

Müşteri Odaklılık;

Müşteri ve çalışan memnuniyeti bizim için son derece önemlidir. Aynı zamanda tüm çalışanlar, çevre politikasının uygulanmasına ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşılmasına destek verir. Tüm çalışanlarımızı, günlük işlerinde çevrenin korunmasına ve  etkinliğine katkıda bulunacak şekilde vasıflandırıyoruz.

Şeffaf İletişim;

Özdoğan Grup’taki sürdürülebilirlik, yaşam alanı ve çevre koruması ile ilgili olarak kamuoyunu düzenli ve amaçlı olarak bilgilendiriyoruz.

başlat