İnşaat, Kanalizasyon ve Altyapı Hizmetlerinde 27 Yıldır Sektörün Lider Kuruluşuyuz.
Sesli Görüşme YapTeklif Al
Diğer Bağlantıları Göster

Vidanjör Nedir ve Neden İhtiyaç Duyulur?

Vidanjör Nedir?

Vidanjör nedir kelimesi ve kökeni Fransızcadan gelir. Fransızca (VIDANGEUR) boşaltıcı sözcüğünden alıntıdır. Bu hizmet santrifüj pompasıyla birlikte, içinde bulunan emme gücü ile atık suları temizlemesi, pis su ve tıkanıklık yaratan maddeleri tahliyesinde kullanılır. Aynı zamanda içinde bulunan tanka, bu atıkları doldurup boşaltma işlemlerini sağlayan, özel üretilmiş araçlardır.

Vidanjörler fosseptik kuyuları içerisinde biriktirilmiş olan, bir takım insanı atıkların çekilmesinde kullanılır. Ayrıca büyük şehirlerde oluşmuş lağım tıkanıkları gibi kalıplaşmış kirleri açmak içinde kullanılır.

Özellikle ülkemizde insan nüfusunun artması ile birlikte, faaliyet ve kullanım oranları da artmış bulunmaktadır. İnsan yoğunluğundan dolayı oluşan atıkların tahliye edilmesinde, yine vidanjör araçları devreye girer.

Sanayi yapılarının ve sanayileşmenin yaygınlaşması, bununla birlikte endüstriyel işletmelerin her alanda faaliyet göstermesi, bu işletmelerde ürünlerin üretilmesi sonrasında, oluşan atıkların tahliye edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İnsanların yaşadığı binalarda, kamu binalarında, özel sektöre bağlı binalarda olmak üzere, her alanda pis su tesisatı bulunmak zorundadır.

Pis su atıklarının aktarıldığı kanalizasyon sistemleri, kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde kullanılan foseptik çukurları, kuyularında biriken atıkların temizlenmesinde ve sondaj faaliyetleri neticesinde oluşan su kalıntılarının vakumlanması, şebeke sistemlerindeki tıkanıklıklar gibi her türlü atıkların temizlenmesi işlemlerinde, vidanjörler kullanılır.

Vidanjör Neden Oluşur ve Nasıl Çalışır?

Vidanjörler çalışmak için bazı ekipmanlara ihtiyaç duyar. Genellikle vidanjörler içeriğinde bir emme borusu, emişi kolaylıkla sağlayan santrifüj pompa bulunur. Ayrıca büyük şehirlerdeki atıkları kısa vade de depolamaya yarayan tanklar halindedir. Vidanjör neden oluşur nasıl çalışır sorusu ise şu şekilde anlatılabilir; Vidanjör bir emme borusu yardımıyla sıvı ile temasa geçirilir. Ardından santrifüj pompanın yarattığı emiş gücüyle, tanklarını doldurma işlemi yapar. Vidanjörlerin birçok kullanım alanı vardır.

Genellikle işlemlerde santrifüj pompası ile birlikte emiş gücü sağlayarak çalışır. Böylece büyük şehirlerin kanalizasyon hatlarında oluşan tıkanıklıkları giderir. Daha küçük yerleşim alanları veya kırsal alanlarda bu işlemler, santrifüj pompası ile birlikte fosseptik kuyularını boşaltmak işleminde kullanım sağlar.

Vidanjör İhtiyacı Neden Olur?

Şehirlerin içinde yer alan kanallarda çeşitli sıvı ve çamur atıkları oluşur. Oluşan bu çeşitli sıvı ve çamur atıklarını bir pompa yardımıyla ile birlikte tanker sistemine depolama işlemini sağlamak amacıyla vidanjör ihtiyacı doğar.

Vidanjörler ilk zamanlarda madenlerin içinde yer alan çamurları transfer etmek için kullanılıyordu. Fakat günümüzde vidanjörler, pek çok alanda kullanılıyor. Genellikle şehirlerde biriken çeşitli atıkların transferinde işlev görüyorlar.

Vidanjör Çalışma Sistemi Nedir?

Vidanjör çalışma sistemi nedir diye bakarsak birçok sistemi vardır. Çalışma alanlarında biriken çeşitli çamur ve birçok atıkları temizlemeye yarıyor. Kanal ve benzeri şebeke sistemlerinde oluşan tıkanıklar temizlenir. Sondaj çalışmalarında kalan ve biriken su kalıntılarını vakumlanır. Şehirlerde ya da düzenli bir kanalizasyon sistemi olmayan yerlerde, atıkların kontrollü bir biçimde temizlenmesinde kullanılır. Vidanjörlerin bir işlevi de temiz su transferi de yapabilmesidir.

Endüstriyel Atıkların Temizlenmesi İşinde Vidanjörün Rolü Nedir?

Ülkemizde, farklı sektörlere yönelik ekonomik faaliyetlerin yürütülmektedir. Bunlardan biri, endüstriyel alanda üretim gerçekleştiren fabrikaların, üretim sırasında ve sonrasında insan sağlığını etkileyecek, çevreye bıraktığı zararlı atık maddeler vardır. Sıvı türü atıklar, fabrikalarda belli çukurlar içerisinde biriktirilir.

Özellikle kimyasal alanda üretim gerçekleştiren fabrikalarda, kimyasal atıkların depolandığı yerlerde insan sağlığı ve çevrenin korunması işlemlerin önemliliği gereklidir. Bu gibi yerlerde atık bileşenlerin çevreye yayılması, hem çevre açısından olumsuz riskler oluşturduğu gibi, hem de insan sağlığını tehdit edecek düzeye gelecektir. Bu tür durumların oluşmaması için, endüstriyel atıkları ve kimyasal atıkların depolandığı çukurlardaki sıvı ve sıvı türü atıkların, belli periyotlarda tahliye edilmesi gerekir. Endüstriyel atıkların tahliyesi, vidanjörler yardımıyla yapılarak güvenli bir şekilde uygun yerlere taşınması sağlanır.

İnşaat Alanlarında Vidanjörün Kullanımı;

Ülkemizde son yıllarda inşaat sektöründe baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. İnşa edilecek yapının niteliğine bağlı olarak, bazen 1 yıla kadar devam eden inşaat işleri bulunur.

İnşaat Alanlarında Vidanjörün Kullanımı

Bu süre zarfında yağmur, kar ve dolu gibi olumsuz hava koşullarından kaynaklı olarak, inşaat alanlarında sular birikir. Bu sular, inşaat işlemlerinin devam etmesini engelleyeceğinden dolayı, kısa sürede bu sorunun çözülmesi gerekir. Bazı durumlarda ise hava koşullarının meydana getirdiği olumsuz durumlar, sel felaketlerinde ya da aşırı yağış sırasında, atıkların inşaat alanına girmesiyle çalışma tamamen durma noktasına gelir.

İnşaatın devam edebilmesi için, vidanjörler kullanılarak bu tür atıklar ya da inşaat alanında biriken suların boşaltılması tamamlanarak, inşaat çalışmalarına devam edilmesi sağlanır.

Vidanjör Özellikleri ve Farklılıkları Nelerdir?

Vidanjör özellikleri arasında biri de teleskopik emiş boğumlu vidanjör aracı vardır. Bu teleskopik emiş boğumlu vidanjörlerin görevi, şehir kanallarında yer alan fosseptik çukurlarında biriken, kirli atıkların teleskopik emiş boomlu ile açılması işlemidir. Ayrıca teleskopik emiş boomlu vidanjörlerin güçlü vakum sistemleri vardır. Sahip olduğu bu güçlü vakumlama sistemi ile birlikte basınçlı hava sağlar.

Bu basınçlı hava sayesinde tıkanıklık oluşturan atıkları, sisteminde sahip olduğu hazneye vakumlar. Son olarak tank içerisinde yer alan basınçlı hava ile birlikte, dışarıya havayı ve suyu aynı anda pompalayarak tıkanmaları giderir.

Vidanjörlerin Faydaları Nelerdir?

Birçok nedenden dolayı çevrede oluşan kirli atıkların temizlenmesinde vidanjörlere ihtiyaç duyulur. Böylece çevre kirliliğini önlenir. Şehirlerde yaşayan insanların, daha temiz bir hava teneffüs etmesi sağlanmış olur. Genellikle fosseptik kuyularında oluşan bu insani atıkların temizlenmesi, oldukça zor bir işlemdir.

Ülkede nüfus yoğunluğu fazla ve şehirleşme yaygın olduğundan dolayı, büyük oranda kirli atıklar birikir. Evlerin borularından veya başka yerlerden oluşan lağım tıkanıklıkların giderilmesi de gerekir. Kirli atıklar büyük şehirlerin sokaklarında, insanların yaşadığı bina veya müstakil evlerde bulunan gider kanallarında toplanır. Bunların tıkanması sorunu çeşitli sebeplerle oluşabilir. Bu tıkanıklık sorunlarını en kolay vidanjör araçları çözmektedir. Vidanjörlerin faydaları nelerdir sorusunu bu şekilde yanıtlayabiliriz.

Vidanjörlere Neden İhtiyaç Duyulur?

Vidanjörlerin tüm ürünleri ve çeşitleri, tıkanan kanalların açmak için özel olarak tasarlanmıştır. İçeriğinde sahip olduğu emme gücü yüksek ölçekli borusu vardır. Ayrıca sisteminde bulunan depolama alanı ile tıkanan kanallar için, çözüm üretir ve uygular.

Vidanjör sadece tıkanan kanallar için çalışmaz. İnsanlar genellikle birçok alanda vidanjör desteği alabilirler. Fabrikalar, doğa olayları ya da başka sebeplerden oluşan kimyasal atıklarının taşınması içinde kullanılır. Bunun için genellikle fabrikalar vidanjör desteği alırlar. Büyük inşaat işlerinde de birçok malzeme ve atık oluşur. Bundan dolayı inşaat alanlarında bulunan ve toplanan atıklarında temizlenmesi gerekir. Vidanjörler inşaatların ilerlemesinin devam etmesini engelleyen büyük su birikintilerinin çekilmesi için de kullanılır.

Vidanjörlerin Çalışma Mekanizmaları Nasıldır?

Vidanjör araçlarının arka kısımlarında yer alan büyük depoları ile birlikte, atıkları, zararlı kimyasallar ile dolmuş kuyuları ve kanalizasyonları açmak için de kullanılır.

Genellikle işlemlerin olduğu yerlerin büyüklüğü veya küçüklüğüne göre, değişik ölçüde borular vardır. Bu boruların en yararlı işlevi, büyük kanalizasyonları ve kuyular içerisinde yer alan pis atıkları temizlenmesidir.

Vidanjörlerin Çalışma Alanları Hangi Bölgelerdir?

Genellikle büyük inşaat alanlarında bulunan suların çekimini sağlar. Ayrıca büyük fabrikalardan oluşan kimyasal atıkları temizlerler.

Vidanjörler genellikle içinde yer alan depolarına göre büyüklük ve küçüklük olarak ayrılırlar. Küçük vidanjörler genellikle daha ufak kanalizasyonların tıkanmasında kullanılır. Ayrıca kanal açma gibi işlemlerde kullanım sağlanırken, büyük vidanjörler de fabrika atıklarının temizlenmesi ve bu atıkların taşınmasında kullanılır.

Vidanjör Kullanım Alanları ve İşlemleri Nelerdir?

Vidanjör kullanım alanları ve işlemleri nelerdir diye bakacak olursak, birçok farklı özelliklere sahip ve geniştir. Vidanjörler çoğunlukla kanalizasyon ve fosseptik kuyularının tıkanıklığı durumlarında ihtiyaç duyulur. Ayrıca vidanjörler tıkanık alanları açma işlemlerinin yanı sıra, atık su tesislerinde kullanımı yapılan, çamurların transferi aşamasında da kullanılır.

Vidanjörler genellikle tıkanık olan kanalizasyon ve fosseptik kuyularını açarak, çamur transferi yapmasıyla fabrikalar tarafından tercih edilir. Fabrikalar birçok alanda üretim yaparlar. Ve yaptıkları bu üretimler sonucunda birçok kimyasal atık çıkarırlar.

Vidanjör Kullanımı İle Neler Önlenir ve Hangi Sorunlar Çözülür?

Önlemi alınmadığı veya temizlenmediği sürece bu kimyasal atıkların bilinçsiz bir şekilde doğaya atılır. Bunun sonucunda doğa ve insanlar bundan en çok zarar görenler olur. Vidanjör kullanımı ile neler önlenir hangi sorunlar çözülür? Fabrikalar bu kimyasal atıkların uzaklaştırılmasını sağlamak isterler. Atıklardan kurtulmak, doğaya ve insana zarar vermemek için, vidanjör yardımı alırlar.

Genellikle ülkemizde birçok altyapı sorunları vardır. Kullanım alanları çok geniş olan vidanjörler, alt yapı sorunlarında da kullanılır.

Vidanjörlerin Kullanım Talimatı Nasıldır, Nasıl Uygulanır?

Vidanjörlerin birçok kullanım talimatı vardır. Genellikle eğitim alınarak kullanımları öğrenilir. Bazı yerler de belediye ile birlikte sertifikalı eğitimler verilmektedir. Düzgün kullanılmayan veya sistemine uyulmadan kullanılan bu makineler, sorunu çözmek yerine sorun yaratabilirler. Eksik uygulanan yöntemler ile sorun ortadan kalkmaz ve sürekli yenilenir. Kanalizasyon ve fosseptik kuyularında tıkanıklıklar, bazı katı cisimlerin giderlere atılması sonucunda oluşur. Bundan dolayı atıklar borulara sıkışır ve orada kalır. Bu katı cisimleri çıkarmak için, vidanjör aracında yer alan santrifüj pompa devreye girer. Bu pompa tıkanıklığın olduğu suyun veya geniş borunun içine sokulur, emiş gücü sayesinde, haznesinde bulunan tanka atıklar çekilir, böylelikle tıkanıklık açılmış olur.

Vidanjör pompalarının içerisinde genellikle bir çark bulunur. Bu çark su ile temas ettikten sonra oluşan enerji ile birlikte çalışır. Bu pompalar içinde yer alan çarklar, çoğunlukla tıkanıklığı oluşturan kirli atıkları oldukları yerden çekerek, büyük deposuna gönderir ve transfer ederek tıkanıklığı açar. Vidanjör pompası sayesinde açılan kanalizasyon veya fosseptik kuyuları, temizlenerek normale döner.

Vidanjörler Hangi Tıkanıklıkları Açmak İçin Kullanılır?

Sokaklarda yer alan kanalizasyon veya fosseptik kuyuları, aşırı yağış sonrası taşar. Bazı zamanlar da müstakil ev, apartmanlar veya bahçelerde bulunan giderlerden de taşma gibi durumlar olabilir. Vidanjörler hangi tıkanıklıkları açmak için kullanılır? Genellikle; kanal temizlemede, kanalizasyon tıkanmalarını açma da, logar temizleme de, fosseptik kuyularının tıkanmasını aşamasında kullanılır. Bu işlemler çoğunlukla incelenmesi için de video kaydı yapılır.

Bu işlemler de son sistem araçlarla birlikte gerçekleşir. Bu kayıtlar ve izlemeler sonucunda oluşan küçük sorunlar, tespit edilen her türlü tıkanıklık durumu kısa sürede giderilir ve temizlik işlemi gerçekleşir.

Vidanjörlerin en önemli özelliği bazı kum, çamur birikintilerini vakum gücü ile temizlemesidir.

Vidanjör Hizmetleri Nelerdir?

Vidanjör hizmetleri nelerdir sorusunun cevabı birçok kişi tarafından merak edildiğinden, detaylı olarak bu sorunun cevabı izah edilmelidir. Küçük tip, orta tip ve büyük tip olmak üzere 3 grup içerisinde sınıflandırılan vidanjör çeşitleri, işlevlerine göre tercih edilirler.

 • Atık su taşımacılığı,
 • Sıvı atık taşımacılığı,
 • Evsel ve endüstriyel atıkların toplandığı kuyuların temizlenmesi işlemleri,
 • Kanalizasyon sisteminde oluşan tıkanıklıkların açılması,
 • Arıtma tesisi temizleme,
 • Kombine hizmet,
 • Kuka temizliği,
 • Dökme atık temizleme,
 • Tehlikeli ya da tehlikesiz atık taşımacılığı,
 • Kanalizasyon baca temizliği,
 • Foseptik çukuru boşaltma.

Vidanjör hizmetleri içeriğine bakacak olursak genel olarak şunlardır:

 • Kanal ve kanalizasyon tıkanıklığı açma işlemlerinde kullanma,
 • Fabrika arıtma, atıkları temizleme ve transfer etme,
 • Kirli sular, yağmur suları ya da taşan suların çekimi,
 • Atıklardan veya diğer yerlerden oluşan yağ kuyularının temizlenmesi,
 • Fosseptik çekimi ile birlikte atık temizlenmesi,
 • Fosseptik kuyularının iç temizliği ve yeniden normale döndürülmesi,
 • Apartmanlarda, müstakil evlerde veya diğer konutlarda yer alan evsel atıkların giderilmesi,
 • Otel ve restoranlarda oluşan kirli atıkların temizlenmesi,
 • Tıkalı kanal açma ve temizleme işlemleri,
 • Birçok sebeple çökmüş ya da yeni kanalizasyon hatlarının üretimi ve uygulanmasında kullanılır.

Vidanjör araçları ile belirtilen hizmetler yapılarak, birçok önemli sorun ortadan kaldırılır. Farklı alanlarda kullanılabilen bu araçlar, belirtilen hizmetlere ilave olarak, tank tabanlarında biriken çamur türü tortuların çekilmesi, anaerobik aşılama çamuru temini gibi işlerde yapılabilmektedir.

Yerleşim yerleri ve sanayi bölgelerinde sıklıkla vidanjörlere ihtiyaç duyulur. Atık altyapı sisteminin kurulmadığı birçok alanda, atıkların tahliye edilmesi işlemleri için, her zaman vidanjör hizmetinden yararlanılır.

Sel felaketlerinde, depremlerde, çevre felaketleri ve olağanüstü hallerde vidanjörler kurtarma görevi de görmektedir. Örneğin; kimyasal atıkların bulunduğu fabrika ortamlarında, olağanüstü bir durumda tehlikeli atıkların çevreye yayılarak ortamı kirletmesi, bu atıkların temiz su kanallarına ulaşmadan transfer edilmesi çok önemlidir. Vidanjörler bu gibi durumlarda kullanılarak, olası büyük tehlikelerin önüne geçilmiş olunur. Ayrıca toprak kayması gibi olaylarda da destek amaçlı olarak, vidanjörler kullanılır.

Vidanjör seçiminde neye dikkat edilmelidir; özellikle hassas olan birçok noktaya dikkat edilmelidir. Genellikle vidanjörlerin çekim kuvveti ve kalitesi yüksek olmalıdır. Buna bağlı olarak, insani atıkların yok edilmesi ile birlikte çevre kirliliği oluşmaz. Vidanjörler özellikle büyük bir hacme sahip, birçok işlemi yapabilen ve tam donanımlı olmalıdır. Kısaca kombine vidanjör araçları tercih edilmelidir.

Vidanjör Hizmeti Toplu Alanlarda Neden Tercih Edilir?

Vidanjör hizmetlerinin birden çok kullanıldığı yerler vardır. Vidanjör hizmeti toplu alanlarda neden tercih edilir? Genellikle büyük şehirlerdeki yer alan lağım ve logar tıkanıklığını açmakla beraber, resmi kurum ve kuruluşlar, konut, iş yeri, fabrika veya büyük tesislerde kullanılabilir. Sağanak halinde yağan yağmurla biriken su birikintilerinin temizliğinde kullanılır. Kanalizasyon inşaatında, yenilenmesinde ve temizliğinde de kullanılır.

Yüksek debili sürekli vakum isteyen endüstriyel yerlerin temizliğinde kullanılır. Firma içlerinde oluşan bazı kimyasal sıvıların taşınmasında kullanılır. Evsel ve endüstriyel atıkların temizlenmesinde kullanılır. Biriken zararlı ve sağlıksız atık su depolarının boşaltılmasında kullanılır. Restoran veya yemek yerlerinde ya da motorlu taşıt yerlerinde oluşan, atık yağ havuzlarının temizliğinde kullanılır.

Tankların kapasitelerine göre vidanjör çeşitleri küçük boy, orta boy ve büyük boy olmak üzere üç grup altında sınıflandırılır. Vidanjörler, taşıyabildiği sıvı kapasitesine göre gruplandırılır. Küçük vidanjörler, özellikle büyük vidanjörlerin sığmadığı dar sokaklarda tercih edilir.

Küçük vidanjör, 5 tona kadar hacme sahiptirler. Orta boy vidanjör sıvı taşıma kapasitesi, 5 ile 10 ton arasındadır. Günümüzde birçok yerde en fazla rastlanılan ve kullanılan vidanjör türü, orta gruptaki vidanjörlerdir. Büyük boy vidanjörlerin ise, tank hacimleri 10 tondan fazladır. Bu vidanjörler, genellikle maden ocaklarında kullanılır.

Farklı Alanlarda Kullanılması; Genel olarak kullanılan diğer yerler de şöyledir:

 • Evsel atık suların taşınmasında ve temizliğinde kullanılması.
 • Endüstriyel yerler de oluşan atık suların taşınmasında kullanılır.
 • Fosseptik tanklarının boşaltılması gibi işlemlerde kullanılması.
 • Atık su depolama tanklarının boşaltılmasında ve temizlemede kullanılır.
 • Tank tabanlarında biriken çamurların çekilmesi ve temizliğinde kullanılır.

Vidanjör Hizmeti Veren Yerler ve İşlevleri Nelerdir?

Genellikle bu hizmetler için kullanıcıların, tercih edebileceği tonajdaki vidanjörler bulunur. Bu hizmeti veren firmalar, vidanjör firması olarak adlandırılır. Vidanjör hizmeti veren yerler ve işlevleri nelerdir? Bu firmalar genellikle okul, fabrika gibi büyük alanların temizlenmesi hizmeti verirler. Ayrıca fabrika atıklarının tahliye edilmesinde, tıkanan kanalların açılmasında, fosseptik çukurlarının boşaltılması ve temizleme işlemlerinde hizmet verir.

Vidanjörler çoğunlukla büyük şehirler de yer alan kanalizasyon sistemlerinde, tıkanıklıklara sebep olan ve buna yol açan kum ve çakılları temizler. Ayrıca ayrıştırması zor olan katılaşmış yağlarla birlikte, oluşan bazı fosseptik atıkların temizlenmesi işlerinde kullanılır.

Vidanjörler bünyesinde ayrıca kuka vidanjör hizmetleri taşıyor. Bunlar genellikle yüksek teknolojili kanal yıkama araçlarıdır.

Vidanjör Hizmetinde Kuka Nedir, Nasıl Kullanılır?

Vidanjör kanal temizleme aracı olmak ile birlikte, kombine kanal açma ve temizleme aracı filosu gibi hizmetler de verilir. Vidanjör hizmetinde Kuka nedir, nasıl kullanılır? Bu hizmetler ve kullanımlar şu şekildedir. Genellikle temizlenmesi zor ve tıkanıklığın açılması istenilen kanalların içine yüksek basınçlı su verilir. Kanalizasyon tıkanıklığı durumlarında bunları açma ve temizleme gibi işlemlere verilen hizmetlerdir.

Kuka Vidanjör

Bu işlemler de genellikle kuka aracı kullanılır. Kuka araçları kanal çeperlerine yapışır. Böylece kanal çapını daraltır. Sonrasında tıkanıklık yaratan veya düzenli su akışını engelleyen durumları ortadan kaldırılır. Bu araçlar ekonomik ve küçük boyutları sahiptir. Özelliklerinden dolayı büyük şehirlerdeki altyapı çalışmalarında kullanılır.

Kuka aracının arkasında yer alan sistem ile birlikte kanala bir hortum uzatılır. Sonrasında kanala uzatılan bu hortumla tazyikli su verilir. Verilen bu su ile birlikte tıkanıklık giderilir. Ayrıca vidanjör kuka araçlarının üzerine monte edilmiş olan, su tankının hacmi vardır. Bu ekipmanlar, taşıtın dingil ve azami yük ağırlığına göre üretilir.

Şehirlerde düzensiz yapılaşma da yoğun yağmur sularından kaynaklanan, sel baskınları ve taşmalar oluşur. Bu da zamanla suların birikmesi ile birlikte, atıkların kanalizasyon hattına sürüklenerek, kanalların tıkanmasına neden olur. Bu kuka aracı da tüm tıkanıklığı açmada kullanılır.

Vidanjör Kuka Uygulama Alanları Nelerdir?

Vidanjör kuka araçları uygulama alanları şöyledir:

 • Kanalların ve boru hatlarının hidrodinamik temizliğinin yapılmasında.
 • Yağmur suyu kanallarının hidrodinamik temizliğinde.
 • Yüksek basınçlı yüzey temizliğinde.
 • Yüksek basınçlı endüstriyel temizliklerde.
 • Her türlü atıkların tahliyesin de ve tıkanıkların giderilmesinde etkin rol oynar.

Vidanjör Aletlerinin ve Araçlarının Teknik Özellikleri Nelerdir?

 • Vidanjör aletlerinin ve araçlarının tank ön ve arkası genellikle, kaliteli sacdan bombeli olarak üretilir.
 • Böylece hortum tanka geçirilerek içten ve dıştan kaynak edilecek şekilde yerleştirilmiştir.
 • Vidanjör tankının akışa engel olmaması açısından, kaliteli sac türleri ve bombeli dalgakıranlar kullanılmıştır.
 • Vidanjör tanklarının alt kısımlarına belirli aralıklar ile birlikte, sehpa ayaklar yapılır. Böylece aracın şasesine esnek bağlantılar monte edilmiştir.
 • Vidanjör tanklarının arka kısmına genellikle, 50 cm gibi tahmini çaplarda pistonla birlikte açılır-kapanır kapaklar yapılmıştır.
 • Tankların arka aynasında yer alan alt orta ve üst seviyeyi görmek amacıyla, birkaç adet dışa bombeli camlar yapılmıştır. Bu camlara gözetleme penceresi olarak bilinir.
 • Vidanjör araçlarında yer alan tankların, genellikle dış yüzeyi kullanılır. Ayrıca dış yüzeylere iki kat astarlanıp boyanmış şekildedir.
 • Tankların genellikle gövdeleri belli aralıklarla birlikte, çember destek elemanları ile güçlendirilmiştir.
 • Vidanjör araçlarında çoğunlukla hortum dolapları bulunur.
 • Ayrıca vidanjör araçlarında döner lamba bulunur.
 • Vidanjör araçlarında mutlaka gece aydınlatma lambası bulunur.
 • Vakumlama işlemi için emiş ve basınç hortumları bulunur.
 • Vidanjör araçlarında el yıkama deposu da bulunur.
 • Vidanjör araçlarında dezenfekte tankı bulunur.
 • Vakum metresi de vardır.
 • Paçalık ve çamurluklar da bulunuyor.
 • Klapeli emiş süzgeci de vardır.
 • Ayrıca bazı ihtiyaçlar için malzeme dolabı vardır.

Vidanjörlerin Kullanıma Bağlı Çeşitleri Nelerdir?

Vidanjörlerin kullanıma bağlı birçok çeşitleri bulunur. Vidanjörlerin giderek artan kullanım alanları vardır. Bundan dolayı üretilen ve hizmet veren vidanjör makineleri de oldukça farklı çeşitlere sahiptir. Genellikle ihtiyaca ve kullanım alanlarına göre değişirler. Şehirler de ve kırsal alanlarda vidanjörlere duyulan ihtiyaç, her geçen gün artmıştır. Gereksinimleri daha iyi karşılaması için, gelişen teknoloji ile yeni özellikler eklenmiştir.

Vidanjör seçenekleri, yapılacak olan işe bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ayrıca vidanjörlerin kullanım amacına göre seçilir. Bu sebepten vidanjör çeşitleri kendi aralarında farklılıklar gösterir. Standart tip vidanjör, kaset tip vidanjör ve teleskopik emiş boomlu vidanjörler olmak üzere birçok çeşidi vardır.

Altyapı çalışmalarında temizlik özelliğinin dışında temiz su taşımada hizmeti de verir. Bu özellikler bağlı olarak, vidanjörlerin türleri ve fayda sağladığı alanlar şu şekilde kategorize edilir:

Vidanjörler Çeşitlerine Göre Nerede Kullanılır?

Kullanım çeşitlerine göre ve amaçlarına göre de boyutları değişebilen vidanjörler vardır. Bunlar genellikle kanalizasyon tıkanıklıklarında, cadde ve sokaklardaki logar kanalları tıkandığında, toplu konutlarda kullanılan ve küçük olarak tercih edilen çeşitlerdir.

Genellikle sanayi tipi alt yapı tıkanıklıklarında kullanılmak üzere daha çok işlevi ve işlevsel olan kombine ya da kuka vidanjörler bulunuyor. Vidanjör çeşitlerinin her alanda kullanıldığı için, üretimleri de oldukça fazladır.

Vidanjörlerin Şehirlerde Çözdükleri Problemler Nelerdir?

Vidanjörlerin şehirlerde çözdükleri problemler nelerdir; oluşan atıkların yarattığı problemleri çözerler. Böylece atık suları ve tıkanıklıkları çözümler.

Şehirler de veya kırsal alanlar da genellikle kanalizasyona bağlı olmayan ev ya da villa tipi alanlar da vardır. Böyle yerler de giderler ve fosseptik çukurlarında tıkanmalar oluşur. Bu alanların kalıcı hasarlara uğramaması için, hemen müdahale etmek gerekir.

Standart Mini Tip Vidanjör;

Genellikle türleri içinde basit ve kullanımı kolay vidanjör çeşitlerindendir. Kullanım alanları genellikle ev ve işyerleri gibi alanlardır. Bu alanlarda yer alan atık ve kirli suların çekilmesinde kullanılırlar. Aynı zamanda suyun transfer ve tahliye edilmesinde kullanılır. Standart mini tip vidanjör genellikle küçük tip vidanjör olarak da adlandırılır.

Bu vidanjör ile birlikte fosseptik çukurlarındaki ve kanallarda yer alan atıklar vakumlayarak temizlenirler. Diğer türlerden bu aracın depolanabileceği atık miktarı daha düşük olur. Fakat rahat kullanım imkânı sağlamakla birlikte, pratikliği açısından en çok tercih edilen araçlar arasındadır.

Teleskopik Emiş Boomlu Vidanjörler;

Teleskopik emiş boomlu vidanjörler de şu şekildedir: Teleskopik emiş boomlu vidanjörler, diğer türlere göre daha kullanışlı ve işlevi çok olan vidanjör çeşididir.

İçerisinde yer alanı teleskopik boomlu ile birlikte vakumlama yapar. Aynı zamanda su pompalama işlevi de görür. Bu vidanjör türleri genellikle birçok alanda kullanılır.

Kaset Tip Vidanjörler;

Kaset tip vidanjörler de en çok kullanılan vidanjör çeşitlerinden birisidir. Kaset tip vidanjörler genellikle kanal açma aracı şeklinde kullanılır. Hemen hemen oluşan tüm tıkanıklarda, sadece kanal açma işleminde kullanılan araçlardandır. İçeriğinde yer alan özelliği, tıkalı alana hava pompala. Sonrasında bu işlem yine hava yoluyla birlikte çekilerek, temizleme şeklinde devam eder.

Genellikle temiz su taşımak içinde kullanılan önemli araçlardan biridir. Kaset tip vidanjörler içinde bulunan tankın, yüksek basınçlı kanal açma hortumu bulunur.

Bu hortum fosseptik çukurlarının içine gönderilir, sonrasında hava veya su pompalanmaya başlanır. Kaset tip vidanjörler içerisinde temiz su yıkama ve temiz su transferi gibi özellikler taşır.

Değerli ziyaretçimiz, bu sayfayı sosyal medya sayfanızda paylaşıp bize katkıda bulunabilirsiniz.

Facebook
Twitter
Pinterest
Linkedin
Livejournal
Reddit
Whatsapp
Tumblr
Stumbleupon
VK
Evernote
Skype
Telegram
Xing
Bookmark
Digg
Line
başlat
support
KapatHızlı Destekbilgiler